O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan so‘mga xorijiy valyuta kurslari 2024-07-24

YORGAN

Mato: 100% paxta atlas To'ldiruvchi: Microfiber D6\64 (Hollofiber) Bir kishlik: 160 x 220 sm Ikki kishlik: 200x220 sm