O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan so‘mga xorijiy valyuta kurslari 2024-05-21


Hozirgi kunda, qo'shilish ishlari olib borilayotganligi sababli vacancieslar mavjud emasligi ma'lum kilamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 31 Decabridaghi PP-2463 Sonli Hamda 2017 Year 26 Mayidagi pharmanlariga ishlari bo'yicha, “Uzmarkazimpex” aksiyadori Jamiyati va “Uzinterimpex” aksiyadori Jamiyatlarini “O'ztrade” aksiyadori Jamiyatiga Kushi bilan olib tashlash bilan bog'liq. 2016 yildan buyon jamiyatda eksport faoliyati amalga oshirilmaidi.